Ring iPatrol

Butikskontrollant

Förebygg och förhindra snatteri, stöld och svinn i butiksmiljö med en butikskontrollant.

En butikskontrollants uppgift syftar till att förhindra och förebygga snatteri, stöld och svinn i butiksmiljö. Tjänsten utförs av både civila och uniformerade väktare.
En civil väktare ser ut som vilken kund som helst och smälter in i miljön som bevakas. Vid alla ingripanden görs en polisanmälan med en detaljerad beskrivning över händelseförloppet.