Ring iPatrol

Hemgångskontroller

Vid utpasseringskontroll kontrolleras föremål som förs ut av personalen vid arbetspassets slut och under arbetspassets gång.

Hemgångskontroll benämns ibland också utpasseringskontroll.

Utpasseringskontroller genomförs oanmält vid personalutgången från butiken/företaget och kan utföras av en eller flera väktare. Vid kontrollen ska personalen visa upp medhavd väska eller liknande och kunna redogöra för eventuella inköp med giltigt kvitto eller utförselbevis. Väktaren visar giltig legitimation och utför kontrollen på ett serviceinriktat sätt för att undvika att personalen känner obehag.

Tider, platser och kontrollanter varieras på ett sådant sätt att personalen aldrig vet när de kontrolleras. Väktarna är speciellt utvalda för uppdragets känsliga natur.

Alla avvikelser och incidenter noteras och rapporteras skriftligt direkt till er eller den ni bestämmer.