Ring iPatrol

Larmjour och utryckning

Skadejouren tar hand om akutåtgärder såsom inbrottsskador, service av larmanläggningar m.m.

Skadejouren tar hand om akutåtgärder såsom t.ex. Skyddstäckning av trasiga fönster plus övriga inbrottsskador, service av larmanläggningar m.m.