Ring iPatrol

Ronderande bevakning

En rondering syftar till att vara ett alternativ då det inte behövs kontinuerlig bevakning under nattens timmar.

iPatrol utför ronderande tjänster hos ett stort antal kunder. Genom ett rondbevakningsavtal med oss får kunden möjlighet att i detalj beskriva hur väktaren skall agera under den tid han/hon befinner sig på plats.

Det finns otaliga variabler på hur ett ronduppdrag kan se ut, iPatrols väktare gör allt ifrån att genomföra schemalagda låsöppningar, låsningar, till avläsningar av för kunden viktiga instrument. Gemensamt för alla dessa uppdrag är att iPatrol tillsammans med kunden finner den nivå på tjänstens utförande som motsvarar kundens behov. Under ronden kontrollerar vår personal, enligt upprättad instruktion, exempelvis att:

  • Vattenläckor och brandrisk inte föreligger
  • Inbrott och stöld inte begås
  • Obehöriga inte befinner sig på området/objektet
  • Skadegörelse (klotter eller annan åverkan) inte förbereds eller uppstått
  • Företags spionage eller sabotage i någon form inte sker

Finns det något hos Er som Ni skulle behöva få utfört under icke arbetstid, eller som en ronderande väktare skulle kunna utföra när som helst på dygnet, hör av Er till oss så hjälper vi Er!