Ring iPatrol

Väktare

Ipatrol är ett lokalt och regionalt säkerhetsföretaget med flera olika verksamhetsområden.

Våra väktare har kvalificerad utbildning och vi värderar särskilt en tydlig social kompetens när vi anställer. Förmågan att kommunicera och hitta lösningar utan att behöva använda fysiska åtgärder är värdefull i yrket.

Våra väktare utför både ronderande och stationär bevakning. Vid arrangemang väljer vi väktare utifrån eventets karaktär och innehåll. Vår erfarenhet är att lokalkännedom är en stor fördel, vilket underlättar arbetet vid till exempel ett köpcentrum. Ronderande bevakning innebär att väktaren vid ett eller flera tillfällen under en bestämd tidsperiod kontrollerar en plats eller byggnad. Väktaren kollar låsning av dörrar, fönster och det som eventuellt är överenskommet. Ambitionen är att våra väktare alltid ska jobba förebyggande, etablera kontakter och bredda sitt nätverk med inte minst ungdomar på orten. Den kan bli värdefull och avgörande i framtida händelse.

Ipatrols väktare är också utbildade i HLR, vilket gör att de kan ge hjärt- och lungräddning som situationen kräver det.

 

Stationär bevakning

En stationär väktare finns tillgänglig dygnet runt på platsen för att bevaka kundernas intressen.

Läs mer

 

Ronderande bevakning

En rondering syftar till att vara ett alternativ då det inte behövs kontinuerlig bevakning under nattens timmar.

Läs mer

 

Receptionsväktare

Våra receptionsväktare skyddar din egendom mot bland annat brand, stöld och skador samt svarar i växeln m.m.

Läs mer