Ring iPatrol

Om iPatrol

iPatrol Security AB skall ge kunder och medarbetare trygghet i vardagen. Vi är flexibla och nyskapande när det gäller säkerhetslösningar.

Vi är ett bevakningsföretag med:

  • Trygghet – alltid tillgängliga, hög synbarhet.
  • Kvalité – kompetent och erfaren personal.
  • Närhet – finns på orten vilket ger lönsamhet för uppdragsgivaren.
  • Flexibilitet – brett utbud, även för alternativa lösningar.

Med kompetenta och förtroendeingivande medarbetare skapar vi effektivitet genom erfarenhet, ansvar och servicetänkande. iPatrol Security AB arbetar med lokalt förankrad bevakning för att uppnå ett starkt förebyggande säkerhetsarbete, vilket leder till snabba åtgärder, mindre skadekostnader, ökad service, vilket på sikt ger en tryggare miljö att vistas och arbeta inom.

iPatrol har stor flexibilitet och vi tar oss an både små och stora uppdrag. Hos oss är alla uppdrag lika viktiga. Vi skräddarsyr lösningar för varje uppdrag.

All vår personal har erforderlig utbildning, gott omdöme och stor kreativitet. De skall ensam kunna förebygga skaderisk genom sitt agerande. Självklart har alla våra medarbetare blivit godkända av både polismyndigheten och länsstyrelsen.

iPatrol Security AB har högt ställda krav på all vår personal vad gäller uniformering, utrustning samt den sociala kompetensen, vilka är avgörande faktorer för att uppnå ett bra resultat.