Ring iPatrol

Ronderande bevakning

En rondering syftar till att vara ett alternativ då det inte behövs kontinuerlig bevakning under nattens timmar.

Info om Ronderande bevakning

  • Kontrollerar att vattenläckor och brandrisk inte föreligger
  • Förhindra och förebygga inbrott och stöld
  • Kontroll av att obehöriga inte befinner sig på området/objektet
  • Motverka skadegörelse

iPatrol utför ronderande bevakning hos ett stort antal kunder. Genom ett bevakningsavtal får kunden möjlighet att i detalj beskriva hur väktaren skall agera under den tid hen befinner sig på platsen. Uppdraget anpassas helt efter varje enskild kund. iPatrols väktare gör allt ifrån att genomföra schemalagda låsöppningar, låsningar, till avläsningar av för kunden viktiga instrument. Vad som ska kontrolleras och vilka områden som ska täckas av ronden avtalas.

Alla tjänster

Är du intresserad av någon av våra tjänster eller vill du bara ha mer information?

Kontakta oss så berättar vi mer, intresseanmälan är inte bindande.

Kontakta oss