Ring iPatrol

Referenser

Kongahälla Center

Kameraövervakning, ordningshållning i handelsmiljö, civila butikskontrollanter, fastighetsjour

ICA

Öppning- och stängningshjälp, överfallslarm

STC

Utryckningsjour, stängningshjälp, behörighetskontroll

City Trollhättan

Ordningshållning vid festivaler och publika evenemang.

Serneke

Byggbevakning.